Vad är modern försäljning?

- i ett utifrån-och-in perspektiv

Skapa dialog

Genom att direkt gå in i kundens verklighet, så skapar du en dialog med dem i centrum, för att vara den som kunden kan bolla sina tankar med.

Aktivt lyssnande

Med ett genuint intresse för deras värld, så utövar du ett aktivt lyssnande genom hela köpprocessen, för att förstå kunden bättre.

Viljan att hjälpa

Med utgångspunkt i deras sätt att leta efter hjälp eller lösningar på sitt problem, så skapar du trygghet i att du alltid har inställningen att vilja hjälpa kunden.

Långvariga relationer

Modern försäljning har alltid långa relationer med människor i fokus. Genom at bygga relationer, så skapar du långsiktighet och stabilitet för er båda.

Öppenhet

Med öppenhet i alla delar av samtalet och i kundens process, så visar du genuinitet, äkthet och bygger trovärdighet.

Kunskapsutbyte

Genom att alltid delge kunden information och kunskap för att deras situation ska bli bättre, så tillför du värde och din roll i relationen blir viktigare.

Sjyst person

En central kärna I modern försäljning med ett utifrån-och-in perspektiv är att du är sjyst, oavsett vad som händer mellan dig och kunden.

Ödmjuk vägvisare

Att vilja visa kunderna vilka vägar de kan gå, oavsett om det är åt ditt håll eller ej, är ett ödmjukt sätt att göra det bästa för kunden.

Skapa jämvikt

Med inställningen att rådgöra och hjälpa ger dig en annan position i medvetandet hos din kund och jämnar ut obalanser i ert maktförhållande.

Om Mattias

Att ge en annorlunda syn på vad försäljning är och hur det kan hjälpa bolag och säljare att skapa bättre relationer och dialoger med sina kunder är mitt fokus.
Mattias Hillestrand

Mattias Hillestrand

Grundare

"Att jobba med modern försäljning innebär alltid att man utgår från kunden. I alla lägen. Det är bara med ett utifrån-och-in perspektiv som du visar på riktigt att kunden är i fokus och sättet du säljer på förändras."

Vill du lära dig nya saker om försäljning? Prenumerera då på podcasten Säljpodden.

Vad säger kunderna?

Här är några kommentarer från samarbeten.
Dennis Johannesson

Dennis Johannesson

Team Leader - Framtidsmedia

"Med en positiv inställning till försäljning och att alltid sätta kunden i första fokus, har Mattias givit oss många nya sätt att se på försäljning. Väldigt inspirerande och personligen har jag vidgat min syn på hur jag ska bemöta mina kunder, så att mina kunder ska få en ännu bättre upplevelse i våra samarbeten."

David Nordin

David Nordin

VD/Grundare - Yooba

"Jag tog hjälp av Mattias i ett för företaget viktigt skeende och man kan säga att alla hans tips och råd påverkade oss och låg till grund för att vi nådde fram till våra kunder
med vår lösning och fick hem flera stora affärer tack vare det."

Kontakt

Besöksadress

Hillestrand Consulting AB

Brobyvägen 1B

614 34 Söderköping

Slå en signal eller skicka ett mail

mattias@hillestrand.se

+46 761 38 35 75 
Mån - Fre 8:00-17:00

Kontakta mig