Har du någon gång lyssnat på en föreläsning där föreläsaren dragit en Powerpointpresentation med en massa text i samma format och dessutom läst innantill på bilden? Förmodligen. Gillade du det? Kom du ihåg vad det var du skulle komma ihåg? Vad tyckte du om det?

 
Jag har själv visat en massa bilder med text som någon annan gjort och trott att jag har sålt på det. Jag har också hållt föredrag för en massa folk där jag använt standardgrejer och spaltat upp all information som jag vill att kunden ska höra. Men vad var meningen med det? Varför gör man en lång presentation med massor av text på varje bild? Det säljer ju inte!

 
Fram för modernt tänk gällande försäljning och utgå från kunden istället. Tänk på vad kunden vill höra och presentera det, istället för vad du själv hela tiden vill. Tänk dig själv om en säljare bara visar saker han själv vill, skulle du köpa något då? Tänk om säljaren istället frågade dig vad som var viktigt när man väljer denna typ av produkt och visade vad som var bra med hans produkt utifrån det istället? Skulle du känna att säljaren anpassat sig efter dig? Förmodligen.

 
Tänk på kunden istället för på dig själv. Alltid.

 
Över 25 grader i September. Magiskt.
/Mattias